مرکز خدمات پرستاری و پزشکی در منزل آذرنجات مطلب ویژه

19 بهمن

وظایف کلی پرستاران آذرنجات در منزل :
♦بررسی وضعیت جسمی افراد خانواده برحسب نوع بیماري (علائم حیاتی، رفلکس ها، سطح هوشیاري و ...)
♦انجام و آموزش به خانواده در جهت گرفتن نمونه هاي مختلف آزمایشگاهی (ادرار، خلط، مدفوع و ...)

♦توجه به موارد مشکوك و راهنمایی بیماران براي مراجعه به مراکز تشخیص و درمانی تبریز
♦ارایه اقدامات و تدابیر پرستاري براساس تشخیصهاي پرستاري آذرنجات
♦دادن داروهاي بیمار طبق دستور پزشک آذرنجات(داروهاي خوراکی تزریقی و ... ).
♦پیگیري درمانهاي توصیه شده توسط پزشک آذرنجات و آموزش صحیح به خانواده در مورد درمانهاي خاص و
مصرف به موقع دارو.
♦ایجاد فضاي امن، و سرگرمی براي مددجو.
♦آموزشهاي ضروري آذرنجات در جهت جلوگیري از ضایعات و آسیبهاي خاص به بیمار.
♦آموزش به خانواده و مددجو در انجام مهارتها و فعالیت روزمره زندگی و سرگرمی ...
♦ارایه کمکهاي اولیه در منزل آذرنجات در تبریز
♦آموزش در حمل و نقل بیماران جسمی، حرکتی در تبریز
♦برقراري وضعیت مناسب مددجو (تغییر پوزیشن بیمار ... ).
♦همکاري و آموزش به مددجو از نحوه استفاده وسایل کمک حرکتی.
♦ارائه مراقبتهاي خاص در منزل جهت جلوگیري از زخم فشاري و غیره در منزل آذرنجات
♦برقراري ارتباط و ارجاع مددجو به تیم توان بخشی در موارد معلولیت جسمی و حرکتی و ... در صورت
لزوم.
♦ارائه و آموزش خدمات پرستاري آذرنجات در ارتباط با بازتوانی بیمار و ارجاع در موارد لزوم (سکته مغزي، فلج
مغزي، صرع و غیره).
♦اطمینان از ایمنی ارائه خدمات در جامعه (فرد، خانواده در منزل، مدرسه و کارخانه).
♦رعایت احتیاطات کامل در مسافرتها و بازدیدها.
♦پیدا کردن راههاي دستیابی در زمینه همکاري و جلب مشارکت افراد جامعه در ارائه خدمات در
منزل.
♦گزارش منظم وضعیت بیمار به پزشک یا پزشکان معالج.

 

                                                                                              واحد طراحی و پشتیبانی امور تبلیغاتی

                                                                                               تیم پرستاری و پزشکی آذرنجات تبریز

نظرات (0)

نظر ارسال شده‌ی جدیدی وجود ندارد

دیدگاه خود را بیان کنید

  1. ارسال دیدگاه بعنوان یک مهمان - ثبت نام کنید و یا وارد حساب خود شوید.
پیوست ها (0 / 3)
اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی شما