فیزیوتراپی سالمندان

فیزیوتراپی سالمندان در آذرنجات

تیم پرستاری و پزشکی آذرنجات در راستای افزایش حوزه خدمات رسانی به بیماران اقدام به خدمات دهی در فیزیوتراپی سالمندان در منزل با همکاری مراکز مجاز فیزیوتراپی نموده است امیدواریم که تمامی امکانات را جهت رفاه بیماران در منزل فراهم آوریم.

ساعت های کار اداری

  • شنبه تا چهار شنبه 8.00 – 21.00
  • پنج شنبه 8.00 – 20.00
  • جمعه فقط امور درمانی
فیزیوتراپی و توانبخشی سالمندان
فرایند سالمندی تاثیر قابل توجهی بر سیستم عصبی دارد. در سالمندی کارآمدی، پردازش، دریافت و انتقال پیام ها کندتر می شود. همچنین به نظر می رسد به دنبال کاهش کارآمدی سیستم عصبی، اتکا به کنترل واکنشی (استفاده از بازخوردها برای شروع اصلاح حرکات) نسبت به کنترل پیش بینی کننده (شروع یک کنش با پیش بینی تغییرات) افزایش می یابد. در بسیاری از سالمندان یا افراد کم تحرک، کنترل پیش بینی کننده از بین می رود و آنها تنها به کنترل واکنشی تکیه می کنند. این تغییرات به همراه تغییراتی که در یکپارچگی حسی سالمندان رخ می دهد سبب کاهش توانایی و کارآمدی سالمند در انجام تکالیف سرعتی می شود. با این وجود فعالیت های بدنی تاثیر شگرفی در حفظ عملکرد سیستم عصبی خواهند داشت (۴۲).
2.jpg
فیزیوتراپی سالمندان در منزل آذرنجات

فیزیوتراپی سالمندان در منزل آذرنجات

فرایند افزایش سن (پیر شدن اولیه) با فرایند یا نشانگان سالمندی (پیر شدن ثانویه) متفاوت است ولی بین این دو رابطه متقابل وجود دارد. پیر شدن اولیه تغییراتی است که با افزایش سن در یک جمعیت اتفاق می افتد که  همه افراد را شامل می شود و ارتباطی با بیماری و اثرات محیط ندارد. پیری ثانویه به نشانه های بالینی گفته می شود که باعث زوال می گردد و شامل تاثیرات محیط و بیماری هایی است که می تواند  این فرایند را تسریع کند و به صورت ارثی آسیب پذیری فرد را در برابر بیماری ها و استرس های محیطی افزایش دهد
زیاده روی نکردن در خوردن غذا، دستکاری های ژنتیک، فعالیت بدنی  منظم و ورزش با شدت متوسط تنها روش های درمانی هستند که سرعت پیر شن را کاهش می دهند (۲).
بیشترین سن بالقوه برای یک انسان بین ۱۲۲-۱۱۵ سالگی گزارش شده است (۱۰). طول عمر متوسط انسان ها در حدود ۸۵ سال است و تنها ۱۲ درصد مردم بیشتر از آن عمر می کنند
 
توانبخشی سالمندی و فیزیوتراپی سالمندی آذرنجات

اخیرا پژوهش هایی جهت بررسی الگوی زندگی سالمندان در ایران صورت گرفته است، این مطالعات پنج حوزه ی اصلی زندگی شامل، فعالیت بدنی، اوقات فراقت، تغذیه، استرس و روابط با دیگران را مورد بررسی قرار دادند و نشان داد که سالمندان ایرانی الگوی زندگی متوسطی را دارند و با توجه به افزایش جمعیت سالمندان باید به سلامت این قشر از جامعه توجه بیشتی نمود.  از طرفی بیماری های قلبی عروقی، دستگاه گوارش، شنوایی و اختلالات بینایی کیفیت زندگی را در سالمندان متاثر می کند و انجام ورزش می تواند بر بهبود کیفیت زندگی سالمندان موثر باشد
در سال ۲۰۰۲، مفهومی تحت عنوان سالمندی فعال  معرفی گردید. بر اساس این تعریف، هدف رسیدن به زندگی طولانی¬تر همراه با سلامت، مشارکت و امنیت و در نهایت ارتقا کیفیت زندگی است
. افزایش طول عمر با فعالیت بدنی منظم، کیفیت خوب زندگی، استقلال، عملکرد شناختی و شادی ارتباط دارد. بهبود تغذیه، کاهش حجم کلی غذای مصرفی و انجام فعالیت ورزشی با شدت مناسب کلید¬های کاهش پیری ثانویه و افزایش طول عمر است (۱۰).
از نظر توانایی یادگیری نیز، هر چند سرعت پردازش اطلاعات در سالمندان کاهش می یابد، اما آنها قادر هستند تا چیزهای جدید یاد بگیرند. در سالمندان سالم نه تنها افت ذهنی مشاهده نمی¬شود، بلکه مهارت های شناختی مانند قضاوت، ابتکار و ارتباط در آنها پیشرفت می کند. توانبخشی سالمندی و فیزیوتراپی سالمندی.