07 آذر
استخدام راننده آمبولانس مرکزآمبولانس خصوصی و آذرنجات مرکز خدمات آمبولانس خصوصی آذرنجات با مجوز رسمی...
20 آبان
انتقال بیماران از تبریز به شیراز با آمبولانس خصوصی آذرنجات تبریز:   انتقال بیماران با...
25 مهر
تعرفه خدمات پرستاری و آمبولانس خصوصی آذرنجات در سال 1401:   تعرفه خدمات پرستاری و آمبولانس...