16 اسفند
درخواست آمبولانس آذرنجات: جهت انتقال بیمار از منزل به بیمارستان,بیمارستان به منزل,منزل به...
22 ارديبهشت
مرکز آمبولانس خصوصی آذرنجات به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل بیمار با آمبولانس...
16 مرداد
مرکز آمبولانس خصوصی آذرنجات به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه انواع خدمات حمل و نقل بیمار با آمبولانس در...