27 آذر
مقاله مرکز مشاوره و خدمات پرستاری آذرنجات تبریز:تراکئوستومی تراکئوستومی چیست؟ تراکئوتومی یا تراکئوستومی یک جراحی باز است که از طریق گردن به داخل نای ایجاد می‌شود تا اجازه دسترسی مستقیم به مجرای تنفسی ایجاد شود و معمولا در اتاق عمل تحت بیهوشی عمومی انجام شود. لوله معمولا از طریق این سوراخ برای ایجاد یک راه هوایی و حذف ترشحات از…
17 ارديبهشت
مقاله آذرنجات:مضرات غذایی برای رفلاکس معده *مضرات غذایی رفلاکس گوارشیبه بازگشت مواد از معده به مری رفلاکس گفته می شود که برخی مواد غذایی موجب تشدید یا اتفاق حالت رفلاکس می گردند.در این مقاله بیوطب به بررسی جوانب مختلف این موضوع می پردازیم.