کنترل علائم حیاتی در منزل

کنترل علائم حیاتی در منزل آذرنجات

 تیم پرستاری وپزشکی در منزل آذرنجات با پرسنل مجرب و آموزش دیده آماده .اعزام کارشناسان خود به منزل مددجویان جهت کنترل علائم حیاتی میباشد

ساعت های کار اداری

  • شنبه تا چهار شنبه 8.00 – 21.00
  • پنج شنبه 8.00 – 20.00
  • جمعه فقط امور درمانی
کنترل علائم حیاتی آذرنجات
اندازه گیری و کنترل علایم حیاتی
بهترین علایم و نشانه های حیات و زندگی (vital signs (VS علایم حیاتی یا انسان بوده و توسط این معیارها می توان زندگی و مرگ یک انسان را ، اعلام نمود .عمده ترین مقیاس های بررسی مرتبط با سلامتی درجه حرارت تنفس و اشباع اکسیژنی می باشند .این مقیاس ها ، فشارخون ،نبض اعصاب و غدد ، تنفس ،نشانه اثربخشی عملکرد سیستم های گردش خون علایم حیاتی نامیده می شوند. امروزه ،اندوکرین است که به دلیل اهمیت درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی خوانده می شود تا از غربالگری منظم و کنترل صحیح آن اطمینان حاصل شود.
1.jpg
کنترل علام حیاتی در منزل آذرنجات

کنترل علام حیاتی در منزل آذرنجات

اندازه گیری و کنترل علایم حیاتی
بهترین علایم و نشانه های حیات و زندگی (vital signs (VS علایم حیاتی یا انسان بوده و توسط این معیارها می توان زندگی و مرگ یک انسان را ، اعلام نمود .عمده ترین مقیاس های بررسی مرتبط با سلامتی درجه حرارت تنفس و اشباع اکسیژنی می باشند .این مقیاس ها ، فشارخون ،نبض اعصاب و غدد ، تنفس ،نشانه اثربخشی عملکرد سیستم های گردش خون علایم حیاتی نامیده می شوند. امروزه ،اندوکرین است که به دلیل اهمیت درد به عنوان پنجمین علامت حیاتی خوانده می شود تا از غربالگری منظم و کنترل صحیح آن اطمینان حاصل شود.

عوامل بسیاری مانند درجه حرارت محیط، فعالیت جسمی و تأثیرات بیماری شده و ممکن است نشانه نیاز فرد به دریافت VSمی توانند موجب تغییر اقدامات پزشکی یا پرستاری باشند .

به پرستاران آذرنجات امکان تعیین تشخیص پرستاری، اجرای اقدامات VSبررسی VS برنامه ریزی شده و ارزشیابی اقدامات را می دهد. همچنین ثبت مناسب در تفسیر و پایش مؤثر آن الزامی است و جزء تکمیلی مراقبت پرستاری آذرنجات بوده و برای مراقبت مؤثر و ایمن لازم است.

از تکنیک های مشاهده، لمس و سمع استفاده می شود، مهارت VSجهت بررسی های ساده ای که هرگز نباید برای رفع تکلیف به کار روند. هنگام VSاندازه گیری پرستار باید مقادیر را درک و تفسیر کرده، یافته ها را به طور مناسب گزارش داده و اقدامات مورد نیاز را آغاز کند


مرکز پرستاری و پزشکی آذرنجات با پرسنل مجرب و آموزش دیده آماده اعزام کارشناسان خود به منزل مددجویان جهت کنترل علائم حیاتی میباشد.
انواع کنترل علائم حیاتی
انواع کنترل علائم حیاتی
کنترل غلظت اکسیژن و ریت قلبی 
کنترل فشارخون 
کنترل قند خون
کنترل تب
و...
ویژگی های کنترل علائم حیاتی آذرنجات
ویژگی های کنترل علائم حیاتی آذرنجات
کنترل و پیشگیری از بیماری های فشارخون و...
پیشگیری از کمبود اکسیژن خون و مشکلات احتمالی
کنترل وزن و قد وBMA
توسط کارشناسان مجرب پرستاری در منزل
و...