صدور برگ فوت توسط پزشک

صدور برگ فوت توسط پزشک آذرنجات

تیم پرستاری و پزشکی آذرنجات در راستای افزایش حوزه خدمات رسانی به بیماران اقدام به خدمات دهی در صدور گواهی فوت در  منزل با همکاری پزشکان عمومی مجاز به صدور نموده است امیدواریم که تمامی امکانات را جهت رفاه بیماران در منزل فراهم آوریم.

ساعت های کار اداری

  • شنبه تا چهار شنبه 8.00 – 21.00
  • پنج شنبه 8.00 – 20.00
  • جمعه فقط امور درمانی
صدور گواهی فوت آذرنجات

با فوت انسانها خانواده های بازماندگان باید کارهای بعد از فوت را انجام دهند.بعد از فوت، یکسری از اعمالی برای میت باید انجام شود. یکسری از کارها هم به خود میت مربوط نمی شود. 

گواهی فوت یکی از مراحلی است که برای انجام مراحل خاکسپاری و دفن مورد نیاز است.

امروزه گواهی فوت هم در بیمارستان و هم در منزل صادر می شود.

گواهی فوت تنها و تنها باید توسط پزشک دارای مجوز صادر شود.

1.jpg
صدور گواهی فوت توسط پزشک در منزل آذرنجات

صدور گواهی فوت توسط پزشک در منزل آذرنجات


موارد عدم صدور گواهی فوت در منزل

در برخی موارد صدور گواهی فوت تنها و تنها باید توسط پزشکی قانونی انجام شود و پزشکان معمولی نمی توانند گواهی فوت صادر کنند:

1. مرگ به دنبال اقدام به قتل

2.مرگ به دنبال اقدام به خودکشی

3.مرگ به دنبال هر گونه منازعه(اعم از درگیری فیزیکی و یا لفظی)

4.مرگ به دنبال حوادث ترافیکی(به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه که مرگ رخ دهد)

5.مرگ به دنبال مسمومیت(شیمیایی، دارویی، گازگرفتگی و ...)

6.مرگ به دنبال سوء مصرف مواد(مخدر، روان گردان، توهم زا و ...)

7.مرگ متعاقب برق گرفتگی، سوختگی، غرق شدگی، سرمازدگی، گرمازدگی، سقوط از ارتفاع و ...

8.مرگ ناشی از کار( حوادث شغلی، مواد آلاینده محیط کار و ...)

9.مرگ در زندان یا بازداشتگاه

10.مرگ در مراکز اقامت جمعی مانند آسایشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه و ...

11. مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی

12. مرگ مادر ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی در حین بارداری، حین زایمان یا متعاقب زایمان و یا سقط جنین

13. مرگ حین یا متعاقب ورزش

14. مرگ های ناگهانی، غیر منتظره و غیر قابل توجیه

15. هر مرگی که احتتمال شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد.

16. هر نوع مرگ مشکوک مر مرگ با علت ناشناخته

17. هر نوع مرگ افراد ناشناس و مجهول الهویه

18. هر مرگی که احتمال جنحه یا جنایت در آن برود.

19. مرگ ناشی از حواث غیر مترقبه

در غیر این موارد پزشک می تواند طبق قانون گواهی فوت را در منزل یا ... صادر نماید.