آمبولانس استقرار در اماکن

آمبولانس استقرار در اماکن

هر آمبولانسی بایستی یک سری تجهیزات و امکانات استاندارد اورژانسی را دارا باشد و آمبولانس های آذرنجات با تجهیزات کامل icu&ccu و با اکیپ مجرب درمانی در انتقال بیش از پیش سلامت بیمار شما را تضمین می نماید.

ساعت های کار اداری

  • شنبه تا چهار شنبه 8.00 – 21.00
  • پنج شنبه 8.00 – 20.00
  • جمعه فقط امور درمانی
آمبولانس خصوصی
مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ، به مراکزی اطلاق می شود که به صورت شبانه روزی با هدف ارائه خدمات آمبولانس ، و جهت حمل و نقل بیماران غیر اورژانس تاسیس می گردد.
8888888888888888888888888.jpg
آمبولانس خصوصی چیست

آمبولانس خصوصی چیست

مراکز خدمات آمبولانس خصوصی ، به مراکزی اطلاق می شود که به صورت شبانه روزی و طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از اخذ مجوزهای قانونی ( موافقت اصولی ، پروانه تاسیس و پروانه مسئول فنی ) ، با هدف ارائه خدمات آمبولانس ، و جهت حمل و نقل بیماران غیر اورژانس تاسیس می گردد و تابع مفاد آیین نامه و سایر مقررات ذیربط می باشد.
انواع آمبولانس های مرکز
انواع آمبولانس های مرکز
 A آمبولانس های تیپ
 B آمبولانس های تیپ
 C آمبولانس های تیپ
آمبولانس هوایی
ویژگی های آمبولانس های مرکز
ویژگی های آمبولانس های مرکز
دسترسی به داروهای استاندارد آمبولانس
سیستم مسیریابی سریع بیمارستان ها
استفاده از کادر اورژانسی مجرب
انتقال بیمار به تمامی نقاط کشور