نمایش موارد بر اساس برچسب: اورژانس بیمارستان اسد آبادی تبریز

اورژانس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی اسدآبادی با مدیریت جدید مرکز پرستاری و پزشکی آذرنجات تبریز

 

مقاله آذرنجات :معرفی مرکز آموزشی درمانی اسد آبادی (بیمارستان اسدآبادی تبریز)

منتشرشده در اخبار